ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรีและประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาตรีและประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือก
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 :
รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาคะแนนจากระบบของ สทศ.
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน))
และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจาก ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

*คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม จะต้องดำเนินการ
นำส่ง PORTFOLIO ประกอบการคัดเลือก
(ส่งผลงาน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. - 18.00 น.)                           รายละเอียดประกาศ โปรดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.084-5019436

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-03-24 14:51:06
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1