ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของ (COVID-19) จาก สธ./อว.


มาตรการและการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยการระบาดของ (COVID-19) 


คลิกอ่าน>> ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข
คลิกอ่าน>> ประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คลิกอ่าน>> คำแนะนำและมาตรการต่างๆ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-03-24 10:24:40