ข่าวประกวดราคา » ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้จำลองการเพาะปลูกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้จำลองการเพาะปลูกพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2020-03-20 17:01:42
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1