ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครบุคคลสรรหานายกสภาสถาบันคนใหม่


               คณะกรรมการสรรหานายกสภาสถาบัน   ออกประกาศ  เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน โดยกำหนดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่ง นายกสภาสถาบัน ระหว่างวันที่ 3 - 23 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ  ผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาฯ  สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ 


โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-03-19 16:00:27
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5