ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM Best Practice in Thailand ปี 2563


ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM Best Practice in Thailand ปี 2563
ดาวน์โหลดคู่มือใบสมัครได้ที่ www.ftqm.or.th
บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71100

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2020-03-19 15:55:03