ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ประชาสัมพันธ์รางวัล BTEC Awards 2020


ประชาสัมพันธ์รางวัล BTEC Awards 2020
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมยุโรป กองยุโรปตะวันออก
โทร. 0 2203 500 ต่อ 13181
รายละเอียดเพิ่มเติม https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTECAwards2020/btec-awards-2020-terms-conditions.pdf

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2020-03-19 15:48:02