ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ขอเชิญผู้สนใจประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563


ขอเชิญผู้สนใจประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
เปิดรับผลงาน ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2244 2515 - 6
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.parliament.go.th/phan/

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2020-03-19 15:42:27