ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » กรมป่าไม้ ขอเชิญประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถึงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


กรมป่าไม้ ขอเชิญประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถึงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เปิดรับสมัครถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2020-03-19 15:35:51
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1