ข่าวบริการนักศึกษา » แจ้งการผ่อนผันทหารเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้


แจ้งการผ่อนผันทหารเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ

แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้
อ่านรายละเอียด

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-03-19 10:23:45
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1