ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า


รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

โดย รัตนา ลักษณะจันทร์ ,กองบริหารงานบุคคล วันที่ลงประกาศ 2020-03-18 14:34:18
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1