ราคากลาง » ราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 36 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลาง? ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคาร 36 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา? จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 รายการ? ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)?

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2020-03-13 10:15:27
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1