ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ระบบโควตา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
ระดับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 
ระบบโควตา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 
ประจำปีการศึกษา 2563

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา

ประกาศการรับสมัครสาขาวิชาที่เปิด โปรดคลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โปรดคลิกที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.044-233000 ต่อ 2733 และ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-03-09 16:37:06
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1