ข่าวการศึกษา » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 4 มี.ค - 30 เม.ย. 63


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. - 30 เม.ย. 2563

ประกาศการรับสมัครสาขาวิชาที่เปิด โปรดคลิกที่นี่

สมัครเข้าศึกษา โปรดคลิกที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.044-233000 ต่อ 2733 และ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-03-05 09:29:26
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1