ข่าวบริการนักศึกษา » โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562


ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.อีสาน

โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 
เวลา 12.00-17.00 น.
ณ ห้องตะโกราย3 ชั้น4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.อีสาน นครราชสีมา

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-02-28 15:20:40
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1