ข่าวประชาสัมพันธ์ » ทิพยประกันภัย จัดประกวดเรียงความหัวข้อ "โรงเรียนในความคิดของฉัน My School My I dea"


       บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด จัดกิจกรรม ประกวดเรียงความหัวข้อ "โรงเรียนในความคิดของฉัน My School My I dea" กิจกรรมโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ร่วมถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อสถานศึกษา หรือโรงเรียน  ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท ผุู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ติดตามรายละเอียดกติกา  รางวัล เพิ่มเติมดังเอกสารแนบ    หรือสอบถามที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด  โทรศัพท์ 0 2239-2172, 0-2239-2006 

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-02-27 11:29:31
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2