ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ทิพยประกันภัย แจ้งกรมธรรม์หมดอายุโครงการประกันอุบัติเหตุฯ


            ตามที่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ได้มีโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562  โดยมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 20 กุมกภาพันธ์ 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น  

บริษัท  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทราบ หากมีควาามประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์หรือสมัครโครงการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่   บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด  โทรศัพท์ 0 2239-2172, 0-2239-2006 

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-02-27 11:15:00
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2