ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)


ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov) 

>>ประกาศฉบับที่1
>>ประกาศฉบับที่2
แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา 
โทร 044-233000 ต่อ 2390 2392

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-02-26 13:29:28