ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)


ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
เรื่อง มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)
คลิกอ่านประกาศ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-02-26 13:25:15
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1