ข่าวบริการนักศึกษา » ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ปีการศึกษา 2562


ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ประกาศให้นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ..2542 หรือนักศึกษาชายที่เกิดก่อน พ..ก่อนจากนั้น กรณีที่ย้ายสถานศึกษา เปลี่ยนรหัสนักศึกษา ทำการยื่นเรื่องผ่อนผันทหารฯ โดยกำหนดยื่นเรื่องตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่แผนกงานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา นั้น

บัดนี้ทางแผนกงานวิชาทหารได้ดำเนินการส่งบัญชีรายชื่อและหลักฐานสำหรับประกอบการรายงานตัวของนักศึกษาชายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงกลุ่มยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนั้น ทางแผนกงานวิชาทหาร จึงขอประกาศบัญชีชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเอกสารแนบไฟล์นี้

การตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาขอยื่นผ่อนผัน ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1.บัญชีรายชื่อนักศึกษาฯ ภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา

2.บัญชีรายชื่อนักศึกษาฯ ภูมิลำเนาต่างจังหวัด

3. เพิ่มเติม บัญชีรายชื่อนักศึกษาฯ ภูมิลำเนาจังหวัดนครราชสีมา

4. เพิ่มเติม บัญชีรายชื่อนักศึกษาฯ ภูมิลำเนาต่างจังหวัด


คลิกลิงค์ทั้งหมด 

 

ทั้งนี้ นักศึกษาควรเช็ครายชื่อกับพื้นที่รายงานตัว ตามเอกสารหมายเรียก สด.35 โดยไปเช็ครายชื่อตนเองที่พื้นที่รายงานตัวกับสัสดี หรือโทรศัพท์ขอเช็ครายชื่อกับสัสดี สำหรับบางพื้นที่นั้นสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์ของสัสดีตามพื้นที่ได้

 

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-02-25 10:23:31