ข่าวประกวดราคา » ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์การจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์การจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     

โดย สกุณา แซ่ลี้ ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2020-02-12 14:49:19
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1