ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2563 : 
รูปแบบที่ 2 รอบโควตา สอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ


เปิดระบบรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. - 18 มี.ค. 2563

ประกาศการรับสมัครสาขาวิชาที่เปิด โปรดคลิกที่นี่

สมัครเข้าศึกษา โปรดคลิกที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.044-233000 ต่อ 2733 และ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2020-02-06 11:37:56
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1