ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » มจธ.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดการการอบรมเชิงวิชาการ จำนวน  2 หลักสูตร จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยมีหลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร "การขยายเวลางานก่อสร้างโดยวิธี CPM และกรณีศึกษาข้อพิพาทในชั้นศาล รุ่น 4 " 
ระหว่างวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2563 
2. หลักสูตร "นวัตกรรมการบริหารโครงการ โดยการใช้โปรแกรมวางแผนงานด้วยวิธี CPM" 
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร จะจัด ณ โรงแรมจัสมินซิตี้  สุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-02-06 10:45:02
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3