ข่าวบริการศิษย์เก่า » ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่


ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของ โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์เขาใหญ่ ตำแหน่งและอัตรา ดังต่อไปนี้

1. ครูสอนวิชาภาษาไทย                         จำนวน 2 อัตรา
2. ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาไทย                จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผู้ช่วยสอนระดับชั้นประภมศึกษา     จำนวน 1 อัตรา
4. ครูผู้ช่วยสอนระดับชั้นอนุบาล              จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน                     จำนวน 1 อัตรา

โดย สมพร อินบุญเชิด ,งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา วันที่ลงประกาศ 2020-02-04 15:38:35
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2