ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ภาระงาน


ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ภาระงาน
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563
ณ ห้องตะโกราย 1 อาคาร 35 มทร.อีสาน
-----------------------------
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการชุมได้ที่ด้านล่างนี้
- กำหนดการประชุม
- ร่างประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน (ฉบับเดิม)
- สไลด์ประกอบการประชุม

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2020-01-21 11:27:25
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1