ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ประกาศเรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด


ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด  กำหนดการจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  นั้น  ขอแจ้งว่าจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิก ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563  ด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตามที่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ได้ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา  จำกัด  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและเงินปันผล ตามแนบ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2020-01-13 14:11:42
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2