ข่าวประกวดราคา » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

โดย กัลยา โฉมพลกรัง ,พัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ กองกลาง วันที่ลงประกาศ 2020-01-09 14:24:50
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1