ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 15


เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 15 และร่วมแข่งขันกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

1.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย - หญิง (เฉพาะ มทร.อีสาน)

2.การประกวดพานบายศรี (สำหรับใช้ในพิธีมงคล)

3.การประกวดตำส้มตำลีลา (เฉพาะ มทร.อีสาน วิทยาเขตละ 2 ทีม)

4.การประกวดโชว์ลีลานางไหและหมากกั๊บแก๊บ

5.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง

6.การจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น

7.การแสดงของนักศึกษาทั้ง 4 วิทยาเขต

8.การแสดงดนตรีพื้นบ้าน และการละเล่นพื้นบ้าน ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน


ดาวน์โหลด >> กำหนดการ / ประกาศ / ใบสมัครงานสืบสาน2563(ไฟล์3) / ใบสมัคร-ลูกทุ่งหางเครื่อง(ไฟล์4)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์วัฒนธรรม มทร.อีสาน โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2340 2341

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2020-01-06 10:04:16
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4