ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 12 มี.ค. 2563


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 : ระบบรับตรง

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 12 มี.ค. 2563

อ่านรายละเอียดประกาศสาขาวิชาที่เปิดรับ คลิกที่นี่

สนใจสมัครโปรด คลิกที่นี่

   ขอให้ผู้ที่สนใจอ่านรายละเอียดประกาศที่เปิดรับก่อน เนื่องจากระบบรับสมัครของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระบบจะทำการกรองเฉพาะสาขาวิชาที่น้องๆ
สามารถสมัครได้เท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.044-233000 ต่อ 2733 และ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2019-12-28 09:01:13
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1