ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio) สอบเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านม


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 : รูปแบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โควตา Protfolio)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โปรดคลิกที่นี่

? ?ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการตามรายละเอียดในประกาศ ข้อ 1 - 4 หากไม่ดำเนินการตามประกาศจะถึอว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Tel.044-233000 ต่อ 2733 และ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2019-12-27 11:05:03
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1