ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2563 : ประเภทโควตาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โปรดคลิกที่นี่

                                                          ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามรายละเอียดในประกาศ
                      ข้อ 1 - 4 หากไม่ดำเนินการตามประกาศจะถึอว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานทั่วไป 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
Tel.044-233000 ต่อ 2733 และ 2735

โดย อำภา ขำคมเขตร ,สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ลงประกาศ 2019-12-12 17:46:03
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1