ข่าวประชาสัมพันธ์ » หลักเกณฑ์การเปิดให้จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานลอยกระทง ปี 2562


หลักเกณฑ์การอนุญาตและข้อปฏิบัติการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้า
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
โดยจะมีขึ้นใน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เปิดให้ บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จองล็อค ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2562
บุคตลภายนอก จองล็อค ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562
ผู้ประสงค์ขอจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า ติดต่อที่ งานบริหารสินทรัพย์ อาคาร 19 ชั้น 4 ห้อง 19-401
โทร. 044 233 000 ต่อ 2240
*ใช้สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2019-10-22 09:11:07
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1