ข่าวการศึกษา » รับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. หลักสูตรช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง เปิดใหม่ปี 63 นี้


วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน สร้างความเข้มแข็งหลักสูตรระบบขนส่งทางราง เปิดสอนปี 2563 อีก 1 หลักสูตร
 
https://www.rmuti.ac.th/news/attash/8f9d017c50d4ec4ae4d412f3dfb85a17-20191016-2-1507-9492.jpeg
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ในนามของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  มากกว่า 13 สาขาวิชาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้รับความสนใจเข้าศึกษาต่อจากนักเรียนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงในทุกๆ หลักสูตรอย่างมาก สำหรับปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ระดับ ปวส. ในกลุ่มช่างอุตสาหกรรม คือหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง ซึ่งเป็นหลักสูตร ที่ต่อยอดความเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านระบบขนส่งทางราง ของ มทร. อีสาน นั้น จากปีการศึกษา 2562 ได้มีหลักสูตร ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางนำร่องไปแล้วนั้นได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้สนใจศึกษาต่อ และในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ พร้อมแล้วที่จะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง  โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ม.6 เข้าศึกษาต่อ ซึ่งสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ และสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ https://ess.rmuti.ac.th/eAdmission/eApplicant/InfoEAdmission.aspx

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2019-10-16 15:07:39
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2