ข่าวประกวดราคา » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

โดย กัลยา โฉมพลกรัง ,พัสดุ ฝ่ายพัสดุและออกแบบ กองกลาง วันที่ลงประกาศ 2019-10-11 11:40:23
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1