ข่าวประกวดราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางลาดและซุ้มประตูอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนค


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางลาดและซุ้มประตูอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย อารีพร จงบวกกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-10-08 16:14:50
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1