ข่าวประกวดราคา » ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin


ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน? ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-10-03 14:58:15
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1