ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (เข็มที่2)


ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

เข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

(เข็มที่2)

(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการฉีดวัคซีน)

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.

ดำเนินการฉีดวัคซีนโดยทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัด คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย

** หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งแบบตอบรับ ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

ได้ที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 1

(อาคารตรงข้ามกับอาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

หรือ E-mail : dosd_rmuti@hotmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม

เพื่อดำเนินการแจ้งยอด ผู้ประสงค์จะฉีดวัคซีนกับคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัยต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานพยาบาลและการประกันสุขภาพ โทร. 2390, 2392

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2019-10-02 14:54:25
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2