ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


กำหนดการ

โครงการพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมตะโกราย ๒ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานะเบียน

------------------------------------------------------

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.                     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.                     พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ

                                                 - พระสงฆ์ ๙ รูป ประจำอาสน์สงฆ์

                                                 - ศาสนพิธีกรดำเนินพิธีการ

  - อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียน

  เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  - พิธีกรอาราธนาศีล/ประธานสงฆ์ให้ศีล

                                                 - อธิการบดี คณะผู้บริหาร ทอดผ้าไตรบังสุกุลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                                                 - พระสงฆ์อนุโมทนา

                                                 - ประธานคณะสงฆ์นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

                                                 เจริญสมาธิเป็นเวลา ๓ นาที ถวายเป็นพระราชกุศล

                                                 - ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีกราบลาคณะสงฆ์

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.                      พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                                                             - พิธีวางพานพุ่มรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

                                                             มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                                                            - อธิการบดีเป็นผู้แทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

                                                            กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและปฏิญาณตนพร้อมกัน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.                     ผู้เข้าร่วมโครงการขับร้องบทเพลง สรรเสริญพระบารมี

                                                เป็นเสร็จพิธี

----------------------------------------

หมายเหตุ :

๑. ผู้บริหารหรือผู้แทนวางพานพุ่มรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ชุดปกติขาว

๒. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ แต่งกายเสื้อสีเหลืองสวมสูททับ หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

๓. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

โดย นางสาวยุพาพรรณ คนกระโทก ,กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 2300 วันที่ลงประกาศ 2019-10-02 14:11:06
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1