ข่าวประกวดราคา » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดย อารีพร จงบวกกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-09-06 15:47:35
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1