ข่าวประกวดราคา » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โครงการ การสร้างเครือข่ายด้าน KOSEN หลักสูตรญี่ปุ่นอนาคตของวิศวกรไทยยุคใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โครงการ การสร้างเครือข่ายด้าน KOSEN หลักสูตรญี่ปุ่นอนาคตของวิศวกรไทยยุคใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดย นายวีระยุทธ บุญยงค์ ,กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-09-05 18:03:10
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1