ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » เปิดรับสมัคร นศ. คณาจารย์ เข้าร่วมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ Young Energy research Showcase : YES


           สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ เข้าร่วมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)ในระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อ Young Energy research Showcase : YES    โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกาในระดับปริญญาตรีได้แสนอแนวคิดในการพัฒนาและทำวิจัยด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 สนใจสมัครผ่านการแสกน QR code ตามเอกสารแนบ 

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร.0 4422 4840 , 0 4422 4813, และ 08 5580 6679

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-09-03 10:04:20
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3