ราคากลาง » ราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการจัดทำแบบและต้นแบบอนุสาวรีย์พร้อมแม่พิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก


ราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการจัดทำแบบและต้นแบบอนุสาวรีย์พร้อมแม่พิมพ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก      

โดย นายวีระยุทธ บุญยงค์ ,กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-08-30 13:49:51
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2