ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » สวทช.เปิดรับสมัคร ผอ.ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ


                          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาผู้ดำรง   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ? 30 ส.ค.62         

ผู้สนใจสมัครสามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดดังเอกสารแนบและจัดส่งที่  นางลดาวัลย์  กระแสร์ชล อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถ.พหลโยธิน   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุทธานี  12120  หรือe-mail : ladawan@nstda.or.th

 สอบถามเพิ่มเติมที่    ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   โทรศัพท์   0 2564 7000 ต่อ 71144 (คุณโสภิดา)

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-08-27 12:09:24
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2