ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » คณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับบุคคลเพื่อสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ


กองแผนงาน  ส่วนเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    เปิดรับบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ? 31 ส.ค.62   ผู้สนใจสมัครสามารถ ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่  www.dmcr.go.th  หรือ ดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ 

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-08-27 11:20:42
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3