ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ประกาศรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)


        คณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 คน  ยื่นใบสมัครหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง  ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถงชั้น 1  อาคารสุขประพฤติ  ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 สิงหาคม 2562 นี้ ประกาศและใบสมัครดังเอกสารแนบ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-08-26 11:16:31
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3