ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562


สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562
เปิดรับสมัคร 2 ช่องทาง
1.สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นอาคารพจน์ สารสิน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562
2. สมัครออนไลน์ ที่ www.jlptonlinethailand.com สมัครได้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2019-08-09 14:25:18
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1