ข่าวประกวดราคา » ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย มนสิการ สวัสดิ์ผล ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-08-06 16:56:48
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1