ข่าวประชาสัมพันธ์ » ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลตามโครงการ มทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ ประจำปี ๒๕๖๒


ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.อีสาน
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลตามโครงการ
มทร.อีสาน ทอดผ้าป่ากตัญญู บูชาคุณ ประจำปี ๒๕๖๒
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ วัดโตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดการดังนี้
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมขึ้นรถ ณ  บริเวณหน้าหอประชุมวทัญญู ณ ถลาง
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.   เคลื่อนขบวนผ้าป่าไปยังวัดโตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา                

เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.   ถวายผ้าป่า  ณ  วัดโตนด

เวลา  ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด

เวลา  ๑๕.๐๐ น.                 เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ

----------------------------------------

หมายเหตุ :   ๑. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ แต่งกายชุดวัฒนธรรมหรือชุดนักศึกษา และขึ้นรถ ณ บริเวณหน้าหอประชุมวทัญญู ณ ถลาง
               ๒. ผู้บริหาร  อาจารย์อาวุโส  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ใส่ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพ

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2019-08-06 08:41:35
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1