ข่าวประกวดราคา » ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการควบเกลียวเส้นไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ 3 การพัฒนา


ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการควบเกลียวเส้นไหม โครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์แบบครบวงจร กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการควบเกลียวเส้นไหม จำนวน 25 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

โดย อารีพร จงบวกกลาง ,งานพัสดุ กองคลัง วันที่ลงประกาศ 2019-07-30 16:17:31
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1