ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » รับสมัครสอบคัดเลือกทุนสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด สำหรับนักเรียน/นักศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ


             สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด  เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562  โดยเปิดรับสมัครขอรับทุนตั้งแต่บัดนี้ ? วันที่ 2 สิงหาคม 2562  รายละเอียดดังแนบ

โดย วราภรณ์ นามบุตร ,ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ วันที่ลงประกาศ 2019-07-30 10:13:59
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3 ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5 ไฟล์ที่ 6