ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก » ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การจัดการแผนการจัดทำความรู้รายบุคคลในการพัฒนาระบบกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรฯ"


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การจัดการแผนการจัดทำความรู้รายบุคคลในการพัฒนาระบบกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กรเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร" ปีงบประมาณ 2562 รู่นที่ 9
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 ก.ค. 62
ราละเอียดดังเอกสารแนบ

โดย จิตสุภา ประหา ,งานเผยแพร่ข่าวสารและสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่ลงประกาศ 2019-07-23 09:59:36
ไฟล์แนบ : ไฟล์ที่ 1